Työfysioterapia

Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan työhön, työoloihin ja työntekijöihin kohdistuvaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, joilla edistetään ja tuetaan työelämässä mukana olevien työ- ja toimintakykyä. Työfysioterapeutti osallistuu työergonomiaan liittyvien asioiden selvittämiseen ja tutkimiseen sekä tiedon ja käytännön harjoitteiden välittämiseen asiakkaille osana ennaltaehkäisevää toimintaa.

ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA

Ohjaus ja neuvonta

  • Konsultointi

TYÖPAIKKASELVITYKSET JA ERGONOMIA

  • Työtila, -välineet, -asennot ja menetelmät sekä muutosehdotukset

FYYSISEN KUNNON TUTKIMINEN JA TESTAUS

  • UKK-instituutin 2 km kävelytesti
  • Lihaskunto- ja liikkuvuusmittaukset

YKSILÖLLINEN TUTKIMUS JA OHJAUS

  • Yksilöllinen fysioterapeuttinen tutkimus ja neuvonta sekä siihen liittyvä ohjeistus

TYKY-RYHMÄT, ryhmän tavoitteiden ja toiveiden mukaan