Terapeuttinen harjoittelu / yksilölliset harjoitteet

Määräytyvät henkilön iän, tuki- ja liikuntaelimistön oireiden, toimintakyvyn, vamman sekä harjoittelun tavoitteen mukaan. Harjoitteilla pyritään poistamaan ja vähentämään sekä ennaltaehkäisemään toimintahäiriöistä johtuvia kudosärsykkeitä ja toimintakykyä rajoittavia tekijöitä. Harjoitteissa pyritään etenemään vähitellen aktiivisempaan suuntaan. Tavoitteena on oppia omaehtoinen turvallinen harjoittelutapa kipujen hallinnan parantamiseksi. Harjoitteet voidaan toteuttaa yksilöllisesti eri välineitä hyödyntäen